You are currently viewing Zajednički fotografski narativi: promocija publikacije i predavanje

Zajednički fotografski narativi: promocija publikacije i predavanje

Pozivamo vas na promociju završne publikacije projekta ‘Zajednički fotografski narativi’ i predavanje dr. sc. Vlatka Čakširana ‘Turistički potencijali industrijske baštine Siska’.
Predavanje i promocija publikacije će se održati u sklopu aktualne izložbe ‘Zajednički fotografski narativi’ u Gradskoj galeriji Striegl, u utorak, 27/12/2022, s početkom u 18,00 sati.
Prva pomisao na turistički sadržaj nerijetko je vezana uz snimke s ljetovanja – poput sunčane plaže kraj mora, ili nešto slično tome. No osim ove najpopularnije inačice, brojni su drugi načini kako je moguće osmisliti djelatnosti u području turizma, osobito kad je riječ o industrijskoj baštini mnogih naših gradova (kako onih uz more, tako i kontinentalnih). Osim bogate povijest i niza vrijednih kulturnih spomenika, Sisak posjeduje osobit potencijal za muzejskog savjetnika Gradskog muzeja Sisak, dr. sc. Vlatka Čakširana, koje će se održati u sklopu projekta Zajednički fotografski narativi.
Dr. sc. Vlatko Čakširan autor je niza izložbi, kataloga, članaka i monografija posvećenih sisačkoj povijesti, kao i Karte industrijske baštine grada Siska. Od 2013. organizira Dane industrijske baštine grada Siska, te je idejni začetnik projekta Info centar industrijske baštine Holandska kuća. Sudionik je na nekoliko europskih projekata te aktivno djeluje na popularizaciji sisačke kulturne i povijesne baštine.
Razvoj turizma u kontekstu industrijske baštine na primjeru Siska treba promatrati kroz prizmu razvoja grada u zadnjih 30 godina, tijekom kojih je rapidni proces deindustrijalizacije doveo do zatvaranja vodećih industrijskih pogona i opadanja gospodarske razine grada.
Istodobno, došlo je do novih inicijativa vezanih uz iskorištavanje njegovih baštinskih resursa kao iznimnih potencijala za budući razvoj. Predavanje će se održati u Gradskoj galeriji Striegl, smještenoj u Holandskoj kući, jedinstvenom prostoru koji je sublimirao sve prethodne intencije u prezentaciji i interpretaciji industrijske baštine Siska i koji je po svojoj funkcijij edinstven u Hrvatskoj, dok je bitan segment njegova rada upravo priča o turizmu. Industrijski proizvodni i skladišni prostori, poslijeratni modernizam i radnička naselja koja se grade 1950-
ih i 1960-ih godina, Park skulptura Željezare Sisak, Ciglarska graba prenamijenjena u prostor za rekreaciju građana – ovo su neki od primjera o kojima će biti riječi, a koji nadopunjuju istraživanja koja su se provodila tijekom trogodišnjeg projekta Ureda za fotografiju iz
Zagreba.
Ovom prilikom, predstavit ćemo i publikaciju Zajednički fotografski narativi, s tekstovimaistraživača okupljenih u istoimenom projektu: Tea Hatadi, Gradski muzej Križevci;
Ante Orlović, nezavisni istraživač, Zadar;
Valentina Radoš, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek;
Darko Šimičić, Institut Tomislav Gotovac, Zagreb;
Tanja Špoljar, Atelieri Koprivnica,
Koprivnica; Lucija Švob, Kreativni kolektiv Kombinat, Rijeka;
Alma Trauber, Gradska galerija Striegl, Sisak;
Sandra Križić Roban, Ured za fotografiju, Zagreb
Posvećene radništvu ili pak promociji turizma u različitim političkim okruženjima, objavljene u radničkim novinama i časopisima, omladinskom i popularnom tisku, realizirane kao intrigantne fotomontaže koje su završile na naslovnicama knjiga ili pak ukazujući na rodne odnose, fotografije su ključni medij koji pomaže pojasniti društvene odnose i civilizacijske fenomene. Upravo tom idejom vodili smo se tijekom tri godine, pokrenuvši Zajedničke fotografske narative iz potrebe za istraživanjem (te zatim i pisanjem o) povijesti fotografije u Hrvatskoj kroz povijest tiskanih medija u kojima su objavljivani vizualni i tekstualni prilozi o kulturi, industriji, turizmu, urbanizmu i drugim društvenim aspektima. Kroz naše ruke prošle su različite publikacije – dnevne i tjedne lokalne novine, tvorničke novine, specijalizirani časopisi, reklamne tvorničke publikacije i razne druge vrste tiskanih izdanja (specijalizirane monografije, turistički vodiči i sl.). Promatrali smo kako je pomoću fotografije interpretirana svakodnevica, do koje je mjere bila uključena u propagandu i kojim su se vizualnim alatima služili fotografi. Stekli smo uvid u načine kako je fotografija sudjelovala u društvenim promjenama, prikazivala ih i tumačila, nastojeći uočiti do koje mjere ovaj medij destilira određene društvene prakse, kako prenosi i komentira stvarnost u poslijeratnom razdoblju.
Dvojezična publikacija (hrvatski / engleski) za vrijeme promocije moći će se nabaviti po popularnoj cijeni od 50,00 kn.
Zajednički fotografski narativi
NAKLADNICI: Ured za fotografiju; Gradska galerija Striegl
UREDNICI: Sandra Križić Roban, Darko Šimičić, Lucija Švob
DIZAJN I PRIJELOM: Sven Sorić
Objavljivanje knjige omogućeno je sredstvima Zaklade Kultura nova, Gradske galerije Striegl, Sisak i Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek.