Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Grada Siska uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Siska. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Turistička zajednica grada Siska, Trg grada Heidenheima 1, 44 000 Sisak
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: tzgsiska@tzgsiska.tcloud.hr
  • donijeti osobno u Turistički ured, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA

Upitnik za samoprocjenu TVJ sukladno ZPPI