SISAK

Sisak spada među najstarija naselja središnje Hrvatske, budući da se tragovi njegove urbane naseljenosti mogu pratiti sve do 4. stoljeća prije Krista. Ipak, već i prije znakova urbanog naselja ovaj su kraj obitavali ljudi, te su prilikom arheoloških istraživanja nađeni prapovijesni ostaci oruđa i kipića idola.

SEGESTICA - UTVRĐENI KELTSKI GRAD

Najstariji stanovnici iz pretpovijesti nisu iza sebe ostavili ni ime. O njima svjedoče samo ostaci oruđa i kipići idola. Arheološki ostaci govore o starosjedilačkim ilirskim plemenima koje su u 4. stoljeću prije Krista pokorili Kelti koji dolaze na ovo područje. Kelti su se etnički i kulturološki izmiješali s Ilirima i utemeljili naselje Segesticu. Ilirsko - keltska plemena uspijevala su se odupirati rimskim pritiscima sve do 35. godine prije Krista kada je Oktavijan zauzeo i razorio Segesticu s 12 000 vojnika, nakon tridesetodnevne opsade.

SISCIA - RIMSKI GRAD

U Rimskom Carstvu Siscia mijenja status od vojnog logora, preko utvrđenog grada do grada s punim rimskim pravom. Sredinom trećeg stoljeća osnovana je poznata kovnica novca, a svoj vrhunac Siscia postiže 297. godine kada je postala središtem provincije Panonije Savije. U tom razdoblju grad je važno raskrižje rimskih puteva, središta obrta i sjedište carskog ureda za ubiranje poreza. Kršćanstvo, koje se unatoč progonima, nezaustavljivo širi Carstvom uhvatilo je korijenje i u Sisciji. Prvi poznati sisački biskup bio je Kvirin koji je biskupovao od 284. godine pa do mučeničke smrti, vjerojatno 303. Propadanjem Rimskog Carstva gubi se značaj Siska kao središta, a i velika seoba naroda dovela je do Siska Hune, Gale, Avare i Slavene koji su rušili i dobrim dijelom uništili antičku kulturu.

SISSEK - SREDNJEVJEKOVNO
HRVATSKO NASELJE

Nekoliko stoljeća sisačke povijesti ostaje nerazjašnjeno sve do 9. stoljeća kada se pojavljuje u povijesti Hrvata. Početkom 9. stoljeća Hrvati priznaju vlast Franaka s kojima u sukob dolazi knez Panonske Hrvatske Ljudevit Posavski. Za uporište u otporu i borbi za osamostaljenje Ljudevit Posavski 819. godine izabire Sisak što potvrđuje da grad i tada ima preduvjete za življenje i obranu. Osnivanjem Zagrebačke biskupije 1094. godine Sisak i njegova okolica postaju vlasništvo zagrebačkog biskupa. U vrijeme Bele IV. dobio je Sisak status gradske općine s gradskom upravom i sudom, a do početka 16. stoljeća tu gradsku općinu karakterizira relativno mirno razdoblje u kojem se stanovnici bave poljodjelstvom i stočarstvom. Taj miran život narušava prodor Turaka, koji 22. lipnja 1593. godine doživljavaju strahovit poraz. Pobjeda kršćanske vojske u obrani Siska odjeknula je diljem Europe tako da Sisak postaje "antemurale Sisciense". Tijekom 18. stoljeća mirniji život pogoduje razvoju trgovine i prometnih puteva koji utječu na značaj Siska. U njemu pronalazimo crkvu, školu, liječnika i ljekarnika, žitno skladište i žitni sajam. Katedrala Uzvišenja Svetog Križa - Crkva Sisačke biskupije, nalazi se na Trgu bana Josipa Jelačića, pokraj arheološkog parka "Siscia in situ". Današnja crkva izgrađena je u prvoj polovici 18. Stoljeća. Dana 05. prosinca 2009. g. papa Benedikt XVI. ponovo je utemeljio Sisačku biskupiju na čelu s biskupom Vladom Košićem, a dotadašnju župnu crkvu Uzvišenja Svetog Križa proglasio je katedralom.

SZISZEK - NAJVEĆA HRVATSKA RIJEČNA LUKA

Dvadeseto stoljeće donosi industrijalizaciju Siska koja će posebno doći do izražaja nakon I. svjetskog rata kada dolazi do povećanja i promjene u strukturi stanovništva. Pred II. svjetski rat Sisak je važno središte riječnog prometa, metalurške, kemijske, drvne i prehrambene industrije. Veliki broj industrijskih radnika pogodovao je snažnom razvoju radničkog i sindikalnog pokreta. Upravo je zato uslijedio 22.lipnja 1941. organiziranje sisačkog - partizanskog odreda koji je zapravo prva antifašistička postrojba u tadašnjoj Europi. Kao logičan slijed svega toga bilo je organiziranje Sisačkog partizanskog odreda. Poslije Drugog svjetskog rata Sisak postaje jedan od industrijski najrazvijenijih gradova Hrvatske. Uviđajući neizbježnost samoobrane od srbočetničkih formacija i jedinica tzv. JNA, u Sisku je tijekom ožujka 1991. pri Policijskoj upravi osnovana Specijalna jedinica policije, a u travnju i prva vojna jedinica Zbor narodne garde RH. Na sisačkoj bojišnici, kao i na bojišnicama diljem Hrvatske, značajnu ulogu imale su 2. gardijska brigada "Grom" i postrojbe MUP-a. Od 2. rujna 1991. do 7. kolovoza 1995. grad Sisak je skoro pune četiri godine živio pod opasnošću neprijateljskih granata. Cijenu Domovinskog rata i hrvatske samostalnosti platio je grad s preko 250 mrtvih i nestalih hrvatskih vitezova.

SISAČKI VREMEPLOV

35. pr. Kr.

262.(CCLXII) godina

297.(CCXCVII) godina

303. (CCCIII) godina

819. godina

1544. godina

1593. godina

1836. godina

1838. godina

1839. godina

1844. godina

1855. godina

1862. godina

1874. godina

1901. godina

1906. godina

1907. godina

1923. godina

1927. godina

1934. godina

1938. godina

1941. godina

1951. godina

1952. godina

1960. godina

1964. godina

1970. godina

1980. godina

1986. godina

1991. godina

2009. godina

2019. godina

Oktavijan August osvaja Segesticu

Osnovana kovnica novca

Sisicia postaje glavni grad Panonije Savije

Biskup Kvirin-osuđen na smrt utapljanjem s mlinskim kamenom oko vrata

U Sisku stoluje Ljudevit Posavski

Započeta gradnja sisačkog kaštela

Bitka kod Siska

Osnovan "Veliki ceh", prvo udruženje sisačkih obrtnika

Sisak postaje slobodno trgovište

Izvedena prva kazališna predstava na hrvatskom jeziku štokavskog narječja, “Juran i Sofija”

U sisačku luku uplovio prvi parobrod

Sagrađen prvi industrijski objekt - pivovara

Sagrađena željeznička pruga Sisak - Zagreb

Ujedinjenje vojnog i civilnog Siska

Započeto uređenje perivoja Viktorovac

Osnovan NK Segesta, najstariji nogometni klub

Sisak dobiva električnu struju

Pronađena ljekovita jodna voda

Osnovana rafinerija

Izgrađen Stari most

Osnovana talionica Caprag, prethodnica željezare

Osnovana prva antifašistička oružana jedinica u Hrvatskoj

Osnovan Gradski muzej

Sisak dobiva sjedište Dunavskog Lloyda

Osnovan Metalurški fakultet

Pokrenut je gradski radio

Sagrađena TE Sisak

Dovršen naftovod Omišalj - Sisak

Započeo "Program 91"

Osnovana riječna ratna flotila, prva postrojba na rijekama u Hrvatskoj

Ponovno utemeljena Sisačka biskupija

Sisak - Europski grad sporta