VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE za 2024.g. (područje grada Siska)

 Sukladno  Odluci Sisačko-moslavačke županije, visina turističke pristojbe za 2024. godinu, naplaćuje se za jedno razdoblje. Jedno razdoblje: 01.01.2024. – 31.12.2024.

Iznosi zaduženja turističke pristojbe, kao i do sada, biti će vidljivi u sustavu eVisitor.

 1. A) Turistička pristojba za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u
  kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost /
 • za razdoblje 01.01.-31.12. 2024. 1,86 EUR po osobi
 1. B) Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta)
 • za razdoblje 01.01.-31.12. 2024. iznosi 1,33 EUR po osobi
 1. C) Turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na
  obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u godišnjem PAUŠALNOM IZNOSU

– smještaj u domaćinstvu 55,00 EUR po krevetu godišnje,
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 35,00 EUR po krevetu godišnje
– smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište–robinzonski smještaj za svaku smještajnu jedinicu 70,00 EUR
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp
odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu 40,00 EUR

D) Turistička pristojba koju vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, plaća za sebe i
članove uže obitelji u godišnjem paušalnom iznosu iznosi / VIKENDAŠI:
– prvi član 10,00 EUR, drugi član 10,00 EUR, svaki sljedeći član 5,00 EUR

 E)  Turistička pristojba koju vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, plaća za sebe i sve osobe koje noće u navedenom smještaju plaćaju po svakom ostvarenom noćenju:
– 1,86 EUR po osobi

VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE za 2023.g. (područje grada Siska)

Sukladno dopisu Hrvatske turističke zajednice i na objavljenim tabelama na njihovim web stranicama, visina turističke pristojbe za 2023. godinu, naplaćuje se za jedno razdoblje.
Link web stranica Hrvatske turističke zajednice (https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor).

Napominjemo da će Iznosi turističke pristojbe do kraja 2022. godine biti prikazani u kunama i eurima.
Jedno razdoblje: 01.01.2023. – 31.12.2023.Iznosi zaduženja turističke pristojbe, kao i do sada, biti će vidljivi u sustavu eVisitor.

 1. A) Turistička pristojba za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u
  kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost /
 • za razdoblje 01.01.-31.12. 2023. iznosi 10,00/1,33 HRK/EUR po osobi
 1. B) Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta)
 • za razdoblje 01.01.-31.12. 2023. iznosi 8,00/1,06 HRK/EUR po osobi
 1. C) Turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na
  obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u godišnjem PAUŠALNOM IZNOSU

– smještaj u domaćinstvu 350,00/46,45 HRK/EUR po krevetu godišnje,
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 200,00/26,54 HRK/EUR po krevetu godišnje
– smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište–robinzonski smještaj za svaku smještajnu jedinicu 500,00/66,36 HRK/EUR
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp
odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu 250,00/33,18 HRK/EUR

D) Turistička pristojba koju vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, plaća za sebe i
članove uže obitelji u godišnjem paušalnom iznosu iznosi / VIKENDAŠI:
– prvi član 60,00/7,96 HRK/EUR, drugi član 60,00/7,96 HRK/EUR, svaki sljedeći član 25,00/3,32 HRK/EUR

 E)  Turistička pristojba koju vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, plaća za sebe i
sve osobe koje noće u navedenom smještaju plaćaju po svakom ostvarenom noćenju:
– 10/1,33 HRK/EUR po osobi

VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE za 2022.g. (područje grada Siska)

Sukladno  Odluci Sisačko-moslavačke županije, visina turističke pristojbe za 2022. godinu, naplaćuje se za jedno razdoblje. Jedno razdoblje: 01.01.2022. – 31.12.2022.

Iznosi zaduženja turističke pristojbe, kao i do sada, biti će vidljivi u sustavu eVisitor.

Poveznice na novi zakon i pravilnik:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.htm

 

 1. A) Turistička pristojba za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u
  kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost /
 • za razdoblje 01.01.-31.12. 2022. iznosi 10,00 kuna po osobi
 1. B) Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta)
 • za razdoblje 01.01.-31.12. 2022. iznosi 8,00 kuna po osobi
 1. C) Turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na
  obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u godišnjem PAUŠALNOM IZNOSU

– smještaj u domaćinstvu 350,00 kuna po krevetu godišnje,
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 200,00 kuna po krevetu godišnje
– smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište–robinzonski smještaj za svaku smještajnu jedinicu 500,00 kuna
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp
odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu 250,00 kuna

 1. D) Turistička pristojba koju vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, plaća za sebe i
  članove uže obitelji u godišnjem paušalnom iznosu iznosi / VIKENDAŠI:
  – prvi član 60,00 kuna, drugi član 60,00 kuna, svaki sljedeći član 25,00 kuna.

OBAVIJEST ZA IZNAJMLJIVAČE – turistička pristojba 2021.

Sukladno  Odluci Sisačko-moslavačke županije  visina turističke pristojbe za 2021. godinu, na našem području primjenjivati će se najniži iznosi propisani Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 72/19)

Dvije sezone:

 • sezona: 1.4.2020. – 30.9.2020.
 • ostalo razdoblje: 1.1.2020.-31.3.2020.  i  1.10.2020.-31.12.2020.

Iznosi zaduženja turističke pristojbe, kao i do sada, biti će vidljivi u sustavu eVisitor. Uz napomenu da od 2020. više nema podjele po turističkim razredima.

A) Turistička pristojba za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost

– za razdoblje 1.4.-30.9. 10,00 kuna po osobi
– za ostalo razdoblje 7,00 kuna po osobi

B) Za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta)

– za razdoblje 1.4.-30.9. 8,00 kuna po osobi
– za ostalo razdoblje 5,00 kuna po osobi

C) Turistička pristojba za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u godišnjem PAUŠALNOM IZNOSU

smještaj u domaćinstvu 350,00 kuna po krevetu godišnje,
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 200,00 kuna po krevetu godišnje
– smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište–robinzonski smještaj za svaku smještajnu jedinicu 500,00 kuna
– smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp
odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu 250,00 kuna

D) Turistička pristojba koju vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, plaća za sebe i članove uže obitelji u godišnjem paušalnom iznosu iznosi / VIKENDAŠI:

– prvi član 60,00 kuna, drugi član 60,00 kuna, svaki sljedeći član 25,00 kuna.
Ukoliko plaća po noćenju, onda je 10,00 kn.

Korisne upute i informacije za iznajmljivače

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Ovim se Zakonom uređuje obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici.

Zakon o turističkoj pristojbi

Ovim se Zakonom uređuje obveza plaćanja turističke pristojbe, način utvrđivanja visine turističke pristojbe, raspoređivanje prikupljenih sredstava turističke pristojbe, rokovi i način naplate i uplate turističke pristojbe, prijava i odjava turista te druga pitanja od značenja za prikupljanje i raspoređivanje turističke pristojbe i evidenciju turističkih noćenja.

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Ovim se Zakonom, po modelu destinacijske menadžment organizacije, uređuje sustav turističkih zajednica, ustrojstvo, zadaće i način rada turističkih zajednica te osnovna načela njihova financiranja i gospodarenja.

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

Ovim Pravilnikom propisuje se najniži i najviši iznos turističke pristojbe po osobi i noćenju, najniži i najviši paušalni iznos turističke pristojbe koji plaćaju osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji te najviši iznos turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke.