O turističkoj zajednici

Turistička zajednica grada Siska je na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma obvezno osnovana turistička zajednica koja djeluje na području Grada Siska. Osnovana je 25.6.1992. godine kada je održana osnivačka Skupština. Zajednica je osnovana radi promicanja i unapređenja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom Grada Siska. Turistička zajednica Grada Siska do potresa je bila smještena u zgradi Mali Kaptol, na adresi Rimska 13a.

 Privremena adresa Trg grada Heidenheima 1, Sisak. 

Zgrada Mali Kaptol samostojeća je građevina smještena na lijevoj obali rijeke Kupe u Rimskoj ulici 13a u Sisku. Zgrada je pročeljem okrenuta prema ulici, a začeljem prema rijeci. Građena je kao gostionica u vrijeme kad je zagrebački Kaptol bio feudalni vlasnik Siska, a u kaptolskom arhivu spominje se već 1800. godine. Mali Kaptol je dva puta adaptiran i to početkom 1970-ih i 1994. godine. Jedna je od najstarijih zidanih kuća u Sisku i do danas je zadržala prvobitnu namjenu, a svojim izgledom održava visoku ambijentalnu vrijednost jednostavne i u masama skladne arhitekture 19. stoljeća.

OIB TZG SISKA: 31498824326
IBAN: HR0624070001100425175

ZVONIMIR RAJKOVIĆ
Direktor TZG Siska
Privremena adresa: Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak
Mob. + 385 (91) 7889 557
e-mail: tic@tzgsiska.tcloud.hr
tzgsiska@tzgsiska.tcloud.hr

ČLANOVI TURISTIČKOG VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SISKA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2020.-2024.

 • Kristina Ikić Baniček – gradonačelnica grada Siska
 • Dina Kurjak Vanić – Gradska tržnica Sisak
 • Robert Grubec – ALDA d.o.o.
 • Dražen Suvić – DS DESIGN
 • Darko Majić – Autopromet Sisak d.o.o.
 • Dean Topalović – Restoran Barun
 • Morana Čulig – Komunalac Sisak d.o.o.
 • Maja Gavrilović – HOTEL KLIK d.o.o..
 • Natalija Majić Mehinović – Zagrebačka banka d.d.

ČLANOVI SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA SISKA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2020.-2024.

 • Kristina Ikić Baniček – gradonačelnica grada Siska
 • Željka Kolar – SPAR HRVATSKA d.o.o.
 • Zdravko Vasilik – MLIN I PEKARE d.o.o.
 • Mario Cindrić – AUTO KUĆA CINDRIĆ d.o.o.
 • Tomislav Čihor – INA d.d.
 • Nikolina Krznarić – KTC d.d.
 • Karlo Hafer – CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.
 • Vinka Ugarković – KONZUM d.d.
 • Sven Pavlić – LJEKARNE PAVLIĆ
 • Mateo Perković – HOTEL PANONIJA d.o.o.
 • Dijana Štibel BarukčićGLOBLNA HRANA d.o.o. 
 • Igor Pirjak – PROMOTOR PLUS d.o.o.
 • Una Rožić – AUTOPROMET SISAK d.o.o.
 • Igor Pelc – AUTOPROMET SISAK d.o.o.
 • Ivana Lončarević- HRVATSKA POŠTA d.d.
 • Melita Vrbanac – VRBANAC PRIJEVOZ
 • Ljiljana Letica – KONTO L. d.o.o.
 • Goran Groš – KOMUNALAC SISAK d.o.o.
 • Vladimir Mileković – INTERIGRE d.o.o.
 • Željka Ćirić – HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
 • Drago Matošević – TISAK plus d.o.o.
 • Damir Ivanković – INFOMART ZAGREB d.o.o.

Zlatna Victoria

Zlatna Victoria, turistička nagrada koja se dodjeljuje još od 1997.godine, potaknula je mnoge na bolje uređenje svojeg prostora, na kvalitetniji odnos prema gostima, na bolju uslugu, pa je i sama izravno odgovorna za razne uspjehe turističke ponude grada Siska.