Putevima rimskih careva

Grad Sisak uvršten je na kulturnu turističku rutu “Putevima rimskih careva i dunavski put vina”, zahvaljujući svojoj antičkoj povijesti i i činjenici da je rimska Siscia nekoć bila središte jedne od rimskih provincija.

Dunavski smjer rute trenutno okuplja 23 rimska lokaliteta, od kojih su tri pod zaštitom UNESCO-a, u Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumunjskoj. Od njih je 14 gradova, uključujući Sisak, dio su rimskog načela itinerera, mreže odredišta i dionika koji rade zajedno kako bi ojačali Rutu kao kulturni i turistički proizvod.

U razdoblju mlađeg željeznog doba poznat je i oppidum Segestica kojega 35. godine pr. Kr. osvaja budući rimski car Oktavijan. Novo naselje Siscia razvija se na lijevoj obali Kupe. Prvobitno postoji kao vojni logor koji se tijekom 1. st. razvija u civilno naselje koje je car Vespazijan 71. god. proglasio kolonijom.

U Sisciji se tijekom 3. st. razvija ranokršćanska zajednica i biskupija. U posljednjim velikim progonima kršćana početkom 4. st. stradava siscijanski biskup Kvirin, danas štovan kao zaštitnik grada Siska.

Tijekom 5. i 6. st. uslijed sve većeg priljeva barbara, nastavlja se propadanje Siscije, a kraj antičkog grada dogodio se oko 600. god. zauzimanjem Siscije od Avara i Slavena.

 

Europska kulturna ruta Putevima rimskih careva i dunavska vinska ruta, sa svojim smjerovima Dunav i Ilirik, proteže se kroz osam europskih zemalja – Hrvatsku, Mađarsku, Srbiju, Bugarsku, Rumunjsku, Albaniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. To je mreža odredišta, stvorena oko pojedinačnih arheoloških nalazišta, lokacija, mjesta i zgrada, koji su spomenici vodstvu rimskih careva u kasnoj antici. Ruta je certificirana kao Europska kulturna ruta od strane Europskog instituta za kulturne rute (EICR).