You are currently viewing Poziv na radionicu Film očima mladih

Poziv na radionicu Film očima mladih

Članovi Kino kluba Sisak vas pozivaju na radionice koje se provode u okviru projekta “Film
očima mladih”
Projekt je odobren od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sklopu Poziva
za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela
prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu.
Odobrena su financijska sredstva u iznosu od 75.000,00 HRK.
Radionice će pružiti mladima i ranjivim skupinama, iz Sisačko-moslavačke županije, kvalitetno i
dostupno obrazovanje mladima (15-30 godina) o osnovama filma, snimanja, razvoja projekta i
montaže te promocije filma na revijama, festivalima i u javnosti.
Program se odvija kroz seriju filmskih radionica:
1. osmišljavanje scenarija
2. snimanje filma
3. montaža filma
Link na prijavni obrazac: https://forms.gle/Gs5QKqaVDYE2JmTT6
Period održavanja radionica formirat će se prema zainteresiranosti i raspoloživosti polaznika
tijekom travnja, svibnja, lipnja, srpnja, kolovoza, 2023. godine.
Cilj programa je pružiti kvalitetno i dostupno filmsko obrazovanje mladima,razvoj multikulturalne
suradnje, privući mlade u Kino klub kako bi realizirali svoje ideje i prenijeli svoje znanje na nove
članove, umrežavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa
zadovoljavanja potreba mladih.