You are currently viewing Eko-akcija čišćenja korita i obala rijeke Kupe

Eko-akcija čišćenja korita i obala rijeke Kupe

Već nekoliko godina Ekološka udruga Kupa-Vurot za redom organizator je eko-akcije čišćenja korita rijeke i obala rijeke Kupe u Vurotu.

„Naša je obveza čuvati rijeku Kupu i činiti je ljepšom za buduće generacije i stoga pozivamo sve da nam se priključe u ovoj akciji“ – poručuju iz udruge.

Više informacija: https://www.facebook.com/events/678746156305355/