You are currently viewing Edukativna akcija: Ljubav prema znanju

Edukativna akcija: Ljubav prema znanju

Kao i dosadašnjih godina, Gradski muzej Sisak se uključio i u aktivnosti vezane uz edukativnu akciju Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva čija je ovogodišnja tema „Ljubav“. Naziv pod kojim se Gradski muzej Sisak uključuje u akciju je ”Ljubav prema znanju”, a zbog novonastale situacije uzrokovane virusom Covid-19 provest će se na nesvakidašnji način. Iako naši najmlađi korisnici nisu bili u mogućnosti posjećivati muzeje, znamo da su i u svojim domovima bili jako kreativni te izradili mnoštvo radova. Stoga vas sve pozivamo da nam pošaljete radove svojih mališana kako bi ih mogli predstaviti javnosti putem izložbe, prvo na Internet i Facebook stranici Muzeja, a nakon toga i u našim prostorima. Tema nije određena, važno je samo da su se djeca zabavljala i uživala stvarajući svoj rad! Radove nam možete dostaviti u digitalnom obliku na marijan.bogatic@muzej-sisak.hr ili osobno u Gradski muzej Sisak, Ulica kralja Tomislava 10 u Sisku, od ponedjeljka do petka od 7,30 do 15,30 sati. Prikupljanje radova će se provoditi od 18. svibnja do 18. lipnja 2020.