You are currently viewing Grad Sisak odobrio udrugama više od 2,3 milijuna kuna za 142 programa

Grad Sisak odobrio udrugama više od 2,3 milijuna kuna za 142 programa

Grad Sisak će u 2021. godini s 2.338.500 kuna sufinancirati 142 programa iz područja socijalne skrbi i zdravstva, kulture, civilnog društva i tehničke kulture te tako podržati rad 99 udruga, umjetničkih organizacija i  pojedinaca.  Pored toga,  Grad Sisak će podržati udruge koje su nakon katastrofalnog potresa ostale bez prostora za rad i dati im na korištenje zemljište za izgradnju novih zgrada.

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području socijalne skrbi i zdravstva bio je zbog potresa produžen do 15. veljače, a odobreno je 25 programa za 21 prijavitelja u ukupnom iznosu od 1.037.000 kuna.

Na poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi  prijavilo se 53 prijavitelja sa 128 programa, a odobren je 61 program za 38 prijavitelja u ukupnom iznosu od 704.000 kuna.

Na javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području civilnog društva  prijavilo se 37 prijavitelja s 49 programa, a odobrena su 42 programa za 32 prijavitelja u ukupnom iznosu od 390.000 kuna.

Na javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području tehničke kulture prijavilo se 10 udruga sa 16 programa, a odobreno je 14 programa za 8 prijavitelja u ukupnom iznosu do 207.500 kuna.

Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček potpisala je ovih dana Sporazum o suradnji na provedbi projekta izgradnje rehabilitacijskog centra Soba čuda kojim je Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije dano na korištenje  zemljište na uglu Gajeve ulice i Ulice Oktavijana Augusta gdje će se graditi nova zgrada Sobe čuda, jer je nakon potresa Soba čuda u Frankopanskoj ulici  neupotrebljiva.

Također uz podršku Grada Siska nekoliko sisačkih udruga, koje su zbog potresa ostale bez prostora za rad, pokrenule su projekt izgradnje Društveno-kulturnog centra u Fistrovićevoj ulici. Grad Sisak daje na korištenje zemljište, a budući savez udruga će prikupljati sredstva za izgradnju.