You are currently viewing Zeleni Sisak za zeleni planet

Zeleni Sisak za zeleni planet

Grad Sisak, gradska trgovačka društava i ustanove te dječji vrtići i osnovne škole zajednički organiziraju akciju „Zeleni Sisak za zeleni planet“.
Cilj akcije je ozelenjavanje gradskih površina, stvaranje povoljnijih mikroklimatskih uvjeta, utjecanje na vizualni identitet grada, kao i pridruživanje globalnoj akciji sadnje stabala za spas planeta.
Akcija u kojoj će se istovremeno na četiri lokacije u Sisku posaditi 145 stabala održat će se u ponedjeljak, 21.listopada s početkom u 8 sati.
Na šetnici Slave Striegla uz obalu Kupe posadit će se 40 novih stabala gleditsie, a neka od novih stabala zamijenit će bolesne breze. U Rimskoj ulici uz parkiralište posadit će se 22 stabla kestena bez ploda, a neka od njih će zamijeniti stara i bolesna postojeća stabla. Uz Ulicu kralja Tomislava posadit će se 60 stabala ukrasnih trešanja, uz Fistrovićevu ulicu 13 stabala stupastog graba, a nova stabla sadit će se kod sisačkih dječjih vrtića.
Koordinator akcije Zeleni Sisak za zeleni planet je Komunalac Sisak, čiji će zaposlenici voditi stručni nadzor nad rušenjem bolesnih stabala i sadnjom novih, a u akciju su sa svojim zaposlenicima i mehanizacijom uključena gradska trgovačka društva i ustanove, kako bi zajedno promicali ekološke vrijednosti i educirali mlade naraštaje o važnosti utjecaja na okoliš.