You are currently viewing Visina turističke pristojbe na području SMŽ za 2021. godinu

Visina turističke pristojbe na području SMŽ za 2021. godinu

Za Sisačko-moslavačku županiju za 2021. godinu visina turističke pristojbe se određuje prema Pravilniku o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (Narodne novine”, broj 71/2019), ovdje