You are currently viewing U potresu oštećene Holandska kuća i kuća Striegl

U potresu oštećene Holandska kuća i kuća Striegl

Razoran potres oštetio je brojne objekte u središtu grada, među njima i Holandska kuća. Kakvo je trenutno stanje, otkrila nam je Alma Trauber, ravnateljica Gradske galerije Striegl koja prostor ima upravo na 1.katu kuće.
„Najveća šteta je nanesena od strane susjednog objekta čiji se veliki dio urušio na krov Holandske kuće. Voda je, obzirom na snijeg i kišu, procurila na sve katove, vlaga je i podignuti su drveni podovi. Zidovi imaju veliki broj napuklina. Statičari kažu da je prostor do daljnjega neupotrebljiv dok se ne sanira krovište. Sanacija je u tijeku, a onda slijedi učvršćivanje zabatnog zida i radovi unutar interijera“, kaže Trauber te dodaje da se nada da će se prostor uskoro biti funkcionalan i otvoren za javnost.
Kuća Striegl u kojoj su u tijeku bili adaptacijski radovi pretrpjela je nešto veću štetu. „Urušila su se oba bočna zabatna zida. Oštećeni su i unutarnji pregradni zidovi. Sada ćemo ustanoviti razmjere štete i isto tako odmah napraviti hitni projekt sanacije, obzirom da se radi o pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Siska pa onda moramo napraviti hitni projekt sanacije i pristupiti radovima. Dobro je da se je fundus u sasvim dobrom stanju jer se nalazi van samog centra Siska“, pojašnjava Trauber.
Gradska galerija Striegl i dalje će imati programske aktivnosti koje će biti online, a razmišlja se i o pokretanju umjetničkih intervencija u javni prostor u centru grada.