You are currently viewing Tečaj znakovnog jezika na bazenima Caprag

Tečaj znakovnog jezika na bazenima Caprag

ŠRC Sisak i Hrvatsko društvo tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih na bazenima Caprag organiziraju tečaj znakovnog jezika.
Održat će se 16. i 23. kolovoza s početkom u 15 sati a vodit će ga licencirana voditeljica Ana Sarapa.
Prijaviti se mogu svi zainteresirani: djevojčice, dječaci, mladež i odrasli. Nakon aktivnog učenja znakovnog jezika na prostoru bazena, ostali dio predviđen je za slobodno kupanje. Prijave se vrše na recepciji ŠRC-a (Caprag) ili na licu mjesta.
Na kraju tečaja polaznici će dobiti Diplomu o sudjelovanju i pohađanju tečaja znakovnog jezika.