You are currently viewing „Solarno drvo“ na Zagrebačkoj cesti

„Solarno drvo“ na Zagrebačkoj cesti

“Solarno drvo“ drugi je ali i najveći projekt dugoročne suradnje INA indrustrije nafte i Tehničke škole Sisak.
Projekt „Solarno drvo“ bio je namijenjen jačanju kompetencija i specifičnih stručnih vještina maturanata Tehničke škole a nastao je kao maturalni rad Leona Milinovića koji potpisuje dizajn i izradu. Predstavlja instalaciju i dizajn vezan na stilizirani list hrasta, a postavljeno je na benzinskoj postaji INA na Zagrebačkoj cesti.
Stručni tim koji je pratio realizaciju činili su: Valentin Krešić – glavni mentor, suradnici – Milan Toš, Dario Vuić, Denis Posilović, Nenad Bojčetić, autor ideje – Stevče Arsoski i ravnatelj – Davor Malović.