You are currently viewing Sisak card

Sisak card

Turistička zajednica Grada Siska priprema projekt Sisak card, koji bi gostima u destinaciji omogućio popust od 5% pri konzumaciji turističkih usluga.
Projekt se financira  kroz “Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2023. godinu”.