You are currently viewing Sanji Domenuš književna nagrada ”Korzo slova” 2021.

Sanji Domenuš književna nagrada ”Korzo slova” 2021.

Pobjednica književnog natječaja ”Korzo slova” Društva hrvatskih književnika u 2021. godini je Siščanka Sanja Domenuš sa zbirkom poezije Čistačica lignji, odlučilo je stručno povjerenstvo u sastavu: Željka Lovrenčić, Tihana Petrac Matijević i Siniša Matasović.

Natječaj ”Korzo slova” pokrenut je 2020. godine s ciljem afirmacije manje poznatih autora s područja Sisačko-moslavačke županije. Na natječaj se prijavljuju cjeloviti neobjavljeni rukopisi neovisno o književnom žanru ili dobi autora. Propozicije natječaja u 2021. godini zadovoljilo je 20 prijavljenih rukopisa, a šest ih je uvršteno u finalni izbor.

Sanja Domenuš prijavila je drugu godinu za redom istoimeni rukopis zbirke poezije na natječaj, ali je u značajnoj mjeri promijenila sadržaj. Gotovo pola pjesama zamijenila je novima, po ocjeni stručnog povjerenstva još kvalitetnijima, a preostale je doradila i poboljšala. Uzevši to u obzir, kao i činjenicu da je i prošle godine bila u najužem krugu finalista nagrade, stručno povjerenstvo nije imalo velikih dvojbi i odluku je donijelo jednoglasno. Zaključeno je da je bilo nemoguće pogriješiti i da ne bi bilo nezasluženo da je pobijedio bilo koji drugi rukopis uvršten u finalni izbor, ali ova zbirka pjesama zadovoljila je najveći broj izvornih književnih kriterija, što je u konačnici prevagnulo.