You are currently viewing Raspored uzimanja briseva za testiranje na SARS-CoV-2

Raspored uzimanja briseva za testiranje na SARS-CoV-2

UZIMANJE BRISA NAZOFARINKSA ZA PCR NA SARS-COV 2 VIRUS
SISAK

– Trg grada Heidenheima 1, Sisak- drive in pokraj Športsko rekreacijskog centra Sisak (u kontejneru pokraj bazena)
– svaki radni dan od 7.30 do 9.30 h

KUTINA

– A.G. Matoša 42, Kutina- Dom zdravlja Kutina
– ponedjeljak, srijeda i petak od 8.00 h
– narudžbe liječnika se primaju na e-mail: ,
telefon: 044/771-069
– ostale info na: www.dz-kutina.hr

PETRINJA

– Radoslava Lopašića, Petrinja- Dom zdravlja Petrinja (kontejner pokraj laboratorija)
– svaki radni dan od 8.00 do 9.00 h

GLINA

– Vukovarska 41, Glina- Dom zdravlja Petrinja, Ispostava Glina (Covid kontejner ispred zgrade DZ Ispostava Glina)
– ponedjeljak, srijeda i petak od 7.30 h
– narudžbe liječnika se primaju na e-mail:

NAPOMENA: potrebno je imati crvenu uputnicu, pripremiti ime i prezime, MBO pacijenta i kontakt telefon te ime i prezime odabranog liječnika opće medicine

BRZI ANTIGENI TEST NA SARS-Cov 2 VIRUS

SISAK

– Trg grada Heidenheima 1, Sisak- pokraj Športsko rekreacijskog centra Sisak (u kontejneru iza bazena)
– svaki radni dan od 9.00 do 10.00 sati
– brzi antigeni test se može napraviti na uputnicu ili na osobni zahtjev uz plaćanje (cijena je 125,00 kuna)
– nalazi su gotovi isti dan i šalju se liječniku koji je uputnicu poslao, na e-mail pacijenta (ukoliko želi) ili se osobno podižu na istom mjestu u 11.00 sati

KUTINA

– brzi antigeni test na SARS-Cov 2 virus, uz indikaciju, a prema potrebi, provode izabrani liječnici obiteljske medicine
– brzi antigeni test može se napraviti na osobni zahtjev u Medicinsko- biokemijskom laboratoriju Bernard Citković, Kutina uz plaćanje (cijena je 165,00 kuna), kontakt 095/361-2141

PETRINJA

– Radoslava Lopašića, Petrinja- Dom zdravlja Petrinja (kontejner pokraj laboratorija)
– svaki radni dan od 8.00 do 9.00 h
– brzi antigeni test se može napraviti na uputnicu ili na osobni zahtjev uz plaćanje (cijena je 125,00 kuna)
– nalazi su gotovi isti dan i šalju se liječniku koji je uputnicu poslao, na e-mail pacijenta (u koliko želi) ili se osobno podižu na istom mjestu u 12.00 sati

GLINA

– brzi antigeni test na SARS-Cov 2 virus provode izabrani liječnici obiteljske medicine

SEROLOŠKO TESTIRANJE NA SARS-CoV 2 VIRUS

SISAK

– Trg grada Heidenheima 1, Sisak- pokraj Športsko rekreacijskog centra Sisak (u kontejneru iza bazena)
– svaki radni dan od 9.00 do 10.00 sati
– kvalitativnim brzim imunokromatografskim testom određuje se prisutnost IgM i IgG protutijela
– cijena testa je 170,00 kn

PETRINJA

– Radoslava Lopašića, Petrinja- Dom zdravlja Petrinja (kontejner pokraj laboratorija)
– svaki radni dan od 8.00 do 9.00 h
– kvalitativnim brzim imunokromatografskim testom određuje se prisutnost IgM i IgG protutijela
– cijena testa je 170,00 kn