TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SISKA
Projekt „ Safe stay in Croatia“

Projekt „ Safe stay in Croatia“

Poštovani,

Hrvatska turistička zajednica pokrenula je projektnu web platformu „Safe stay in Croatia“ putem koje svi zainteresirani dionici mogu pronaći informacije o tome što predstavlja Safe stay in Croatia.

Naime, riječ je o nacionalnoj oznaci sigurnosti pod nazivom Safe stay in Croatia, koja je važan kotačić u etabliranju Hrvatske kao sigurne i poželjne destinacije, ali i poticaj svim dionicima u lancu putovanja, od benzinskih postaja do zračnih luka i trajekata kao i hotelima, marinama, privatni apartmani, muzeji i druge atrakcije za nastavak pridržavanja epidemioloških mjera.

Detaljne upute – protokol, na koji način i koje trebate zadovoljiti da se možete prijaviti na platformu Safe stay in Croatia i time osigurati sebi oznaku sigurnosti Safe stay in Croatia , koja će nakon prijave biti distribuirana u fizičkom obliku možete pročitati ovdje .

 

Close Menu