You are currently viewing Provedba living history programa ”Priče  s obala Kupe”

Provedba living history programa ”Priče  s obala Kupe”

Turističkoj zajednici Grada Siska putem Poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2023. godinu, dodjeljena su sredstava za provedbu living history programa ”Priče  s obala Kupe”.

U svrhu organizacije manifestacija, promoviranja turističkih atraktivnosti grada Siska kao i njegove bogate povijesti, predmet projekta je osmišljavanje tematskih living history programa kao i izrada pratećih kostima za njegovu provedbu. Living history se koristi kao metoda interpretacije povijesne baštine. Koristeći suvremeni pristup pod motom ”Priče s obala Kupe”, kroz projekt će se realizirati priče zapisane u istoimenoj knjizi. Provedbom projekta želimo potaknuti stanovnike grada, ali i sve brojnije posjetitelje da se upoznaju s bogatom povijesti grada Siska.