You are currently viewing Prijavljena je II. faza projekta „Izrada karte kulturno povijesnih spomenika – faza II.“

Prijavljena je II. faza projekta „Izrada karte kulturno povijesnih spomenika – faza II.“

Prijavljena je II. faza projekta „Izrada karte kulturno povijesnih spomenika – faza II.“ na Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2022. godinu.
Kulturna baština, materijalna i nematerijalna, zajedničko je bogatstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i posebnosti, a njena zaštita jedan je od važnih čimbenika za prepoznavanje, definiranje i afirmaciju kulturnog identiteta.
Turistička zajednica Grada Siska nastoji razviti  mehanizme kako bi promicala vrijednost kulturne baštine.
Prijavom II. faze projekta nastojimo dodatno identificirati, dokumentirati, istraživati, potaknuti održavanje, zaštitu, korištenje i promicanje vrijednosti kulturne baštine grada Siska.