You are currently viewing PRIJAVA ZA PREGLED GRAĐEVINA NAKON POTRESA

PRIJAVA ZA PREGLED GRAĐEVINA NAKON POTRESA

Obavještavamo sve građane koji nisu u mogućnosti pristupiti aplikaciji za prijavu štete od potresa https://arcg.is/Se0v90
da kontaktiraju broj mobitela dežurnog službenika Grada Siska na 098/9825900.
Budući je zgrada gradske vijećnice u Rimskoj ulici 26 privremeno neupotrebljiva kao i gradska zgrada u Gajevoj 2A sve hitne gradske službe premještene su u prostor Gospodarenja otpadom Sisak na 1. katu Gradske tržnice Sisak gdje građani, koji nemaju pristup aplikaciji za prijavu štete, mogu osobno prijaviti štetu nastalu nakon potresa svaki dan od 8 do 19 sati.