You are currently viewing Predstavljanje knjige dr. sc. Tatjane Lolić „Urbanism of Roman Siscia, Interpretation of historical and modern maps, drawings and plans“.

Predstavljanje knjige dr. sc. Tatjane Lolić „Urbanism of Roman Siscia, Interpretation of historical and modern maps, drawings and plans“.

U sklopu ljetnih arheoloških aktivnosti, Gradski muzej Sisak nastavlja s predstavljanjem arheoloških spoznaja o prošlosti našeg grada. U četvrtak, 29. lipnja 2023. u 19,00 h u prostoru Gradskog muzeja Sisak održat će se predstavljanje knjige dr. sc. Tatjane Lolić „Urbanism of Roman Siscia, Interpretation of historical and modern maps, drawings and plans“.
Tatjana Lolić načelnica je Sektora za konzervatorske odjele i inspekciju Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija RH i naslovna docentica Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dugogodišnja je suradnica Gradskog muzeja Sisak, a njena knjiga, proistekla iz njenog doktorskog rada, donosi pregled rezultata svih arheoloških istraživanja provedenih na području grada Siska, te nacrte i obradu sve dosad poznate arhitekture rimske Siscije zabilježene na povijesnima i suvremenima kartama i planovima te je od izuzetne važnosti ne samo za arheološku struku već i za sve ljubitelje sisačke arheologije i one koji će to tek postati…