You are currently viewing Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Mali kaptol, Rimska 13a, Sisak

Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Mali kaptol, Rimska 13a, Sisak

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije“

KORISNIK:

Turistička zajednica Grada Siska

NAZIV PROJEKTA:

Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Mali kaptol, Rimska 13a, Sisak

KRATKI OPIS PROJEKTA:

U okviru projekta „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Mali kaptol, Rimska 13a, Sisak“ izrađuje se potrebna projektno-tehnička dokumentacija konstruktivne obnove kulturnog dobra na adresi Rimska 13a, Sisak te se izvode radovi konstruktivne obnove na objektu. Kulturno dobro je nakon pregleda stručnjaka prema klasifikaciji uporabljivosti dobilo oznaku N1 – pneuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja. Serijom potresa koji se događali od 28. prosinca 2020. godine oštećeno je predmetno kulturno dobro koje je dio Kulturno-povijesne cjeline grada Siska upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod oznakom Z-4126. Potrebno je provesti mjere sanacije kako bi se očuvao objekt i doveo u stanje funkcionalnosti. U potresima su najviše stradale zgrade javne namjene koje imaju status kulturne baštine, građene prema propisima koji su vrijedili u vrijeme njihove izgradnje i koji ne zadovoljavaju suvremene standarde gradnje. Konstruktivno stanje je dodatno narušeno potresom jer imaju minimalnu razinu potresne otpornosti, a time je dovedeno u pitanje njihovo sigurno korištenje i pouzdanost kod potresa većih i razornijih magnituda.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

980.757,99 eura ( 7.389.521,08 kn )

IZNOS KOJI FINANCIRA EU:

980.757,99 eura ( 7.389.521,08 kn )

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

31.05.2021.- 30.06.2023.

KONTAKT OSOBA:

Zvonimir Rajković, direktor Turističke zajednice Grada Siska

Kontakt: tzgsiska@tzgsiska.tcloud.hr