You are currently viewing Otvoreni javni poziv za program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Otvoreni javni poziv za program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“. Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.

Prihvatljivi korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 eura, a najviši 7.000,00 eura, dok ukupna vrijednost Programa iznosi 470.700,00 eura.

Prihvatljivi troškovi su nabava strojeva, postrojenja, opreme, alata i inventara zatim prilagodba, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora. Prihvatljiv je i trošak uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete kao i upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva. Također i nabava usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 2. siječnja do 16. veljače 2024. godine. Više informacija dostupno je na sljedećem linku

https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/29-12-2023-otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta-za-2023/9538