You are currently viewing Održan je radni sastanak partnera na projektu “Izrada karte kulturno povijesnih spomenika”

Održan je radni sastanak partnera na projektu “Izrada karte kulturno povijesnih spomenika”

Danas je prostorijama Gradske galerije Striegl održan prvi radni sastanak na temu “Izrada karte kulturno povijesnih spomenika”.
Nositelj projekta je Turistička zajednica grada Siska a partner je Gradska galerija Striegl.
Projekt “Izrada karte kulturno povijesnih spomenika” Turističke zajednice Grada Siska financira se kroz “Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2021. godinu”.