You are currently viewing Odobreno sufinanciranje dva turistička projekta

Odobreno sufinanciranje dva turistička projekta

Na 13. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice usvojena je odluka o odabiru projekata lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. Ona obuhvaća subvencioniranje i dva projekta Turističke zajednice Grada Siska: Istražite Hrvatsku – Upoznajte Sisak te Siskom plovi jedan brod – Juran i Sofija.