You are currently viewing Od 4. svibnja vraća se naplata parkinga u Sisku

Od 4. svibnja vraća se naplata parkinga u Sisku

Iz sisačkog Komunalca poručili su kako od ponedjeljka, 4. svibnja, privremena mjera ukidanja naplate parkinga prestaje te će se od tog dana ponovno uspostaviti naplata parkiranja na području Grada Siska u svim zonama.

Za sve dodatne informacije ili eventualna pitanja, možete se obratiti putem e-mail adrese; parking@komunalac-sisak.hr ili na broj telefona 044/525 776.

NAPOMENA: sve aktivne karte koje su u mirovanju od 23.3.2020., aktiviraju se ponovno od 4.5.2020. nakon čega nastavlja teći uplačeni broj dana. (npr. ukoliko vam je karta uplačena do 26.3., nakon prestanka mjera vrijedit će još 3 dana.)