You are currently viewing Natječaj za dodjelu volonterske nagrade Grada Siska u 2022. godini

Natječaj za dodjelu volonterske nagrade Grada Siska u 2022. godini

Već 14 godina Sisak izabire volontere za godišnje volonterske nagrade povodom Međunarodnog dana volontera (5. prosinca).
Upravo je raspisan natječaj na kojem će Grad Sisak, u suradnji s Agencijom lokalne demokracije Sisak, sukladno svojoj Volonterskoj politici, dodijeliti godišnje volonterske nagrade za 2022. godinu. Nagrade se dodjeljuju za individualni doprinos na području Grada Siska u proteklih godinu dana, te za doprinos odgojno-obrazovnih ustanova.
Poziv pronađite na stranici Grada Siska, na ovoj poveznici: https://sisak.hr/natjecaj-za-dodjelu-volonterske-nagrade…/