You are currently viewing KONCERTOM HRVATSKOG BAROKNOG ANSAMBLA ZAPOČINJU 23. DANI GLAZBE MIROSLAVA MILETIĆA

KONCERTOM HRVATSKOG BAROKNOG ANSAMBLA ZAPOČINJU 23. DANI GLAZBE MIROSLAVA MILETIĆA

Koncertom Hrvatskog baroknog ansambla započinju 23. Dani glazbe Miroslava Miletića, u utorak, 10.10.2023. s početkom u 19 sati u Domu INA rafinerije. Uz ansambl gostuju solisti Pavao Mašić, orgulje; Stjepan Nodilo, barokna oboa i Krešimir Fabijanić, barokna truba. Ulaz na koncert je slobodan.
Hrvatski barokni ansambl najznačajniji je hrvatski ansambl specijaliziran za povijesno obaviještenu interpretaciju glazbe baroknog razdoblja i bliskih epoha, na originalnim glazbalima i njihovim replikama. Ansambl je utemeljen 1999. godine i okuplja glazbenike mlađe generacije, zaljubljenike u iskonski zvuk i stilski osviještenu interpretaciju koja je u skladu s duhom i poetikom vremena u kojem je nastala. Ravnateljica ansambla je renomirana violinistica Laura Vadjon.
Program
Luka Sorkočević
Uvertira br. 1 u G-duru
Georg Friderich Handel
Uvertira operi Atalanta, HWV 35
Ouverture – Allegro – Andante
Concerto grosso u F-duru, op. 6 br. 9, HWV 327
Largo- Allegro – Larghetto (Siciliana) – Allegro (Fuga)- Menuet – Gigue
Koncert u g-molu za orgulje i orkestar op. 4 br.1, HWV 289
Larghetto e staccato – Allegro – Adagio – Allegro
Suita u D-duru za trubu i gudače, HWV 349
Uvertira – Allegro -Arie – Bourrée – Marche
Uvertira operi Il pastor fido, HWV 8a
Ouverture- Largo- Allegro- Menuet- Adagio- Allegro