You are currently viewing Javni razgovori iz ciklusa ”Nakon potresa: iskustva, saznanja, perspektive”

Javni razgovori iz ciklusa ”Nakon potresa: iskustva, saznanja, perspektive”

JAVNI RAZGOVORI / Nakon potresa #5

”Njegovanje otpornosti, osnaživanje zajednice: razgovor povodom Dana planete Zemlja”

četvrtak, 22. 4. 2021., u 18:00

 online (Zoom, Facebook Live via @Gradska galerija Striegl, @Radio Sisak) te izravno u programu Radio Sisak

Razgovoru pristupite putem sljedećeg linka:

https://zoom.us/j/98770138490?pwd=b1Z4ckdKWWZ4c1dSNEh3dmpaV1N6QT09

Meeting ID: 987 7013 8490
Passcode: 872470

Temu petog razgovora serije ‘Nakon potresa: iskustva, saznanja i perspektive’ odabrali smo u želji da razgovorom obilježimo i 51. Dan planete Zemlja.
Želja nam je progovoriti o otpornosti lokalnih zajednica nakon potresa, razgovornom šetnjom koja će se kretati od snimke trenutnog stanja do zajedničkog sanjanja o novim prostorima mogućeg. Vjerujemo da su teme regeneracije i snage lokalnih zajednica koje prolaze kroz iskustvo prirodne katastrofe najbolji doprinos kojim se možemo pridružiti globalnom razgovoru o održivosti života na našem planetu.
Razgovor nadovezujemo izravno na prethodni, kojim smo otvorili temu hitne arhitekture i puta od samogradnje do izgradnje održivih zajednica.
Namjera nam je propitati ideje poput “cjelovite obnove“ i „zelene obnove“ te ih nastojati smjestiti u stvaran, životan kontekst Sisačko-moslavačke županije.
Jedino ako ih tako sagledamo one imaju šanse postati razvojne paradigme, a ne popis lijepih želja. Kako bismo ostali s obje noge na zemlji osvrnut ćemo se u prvom dijelu na realitet situacije i propitati odnos čovjeka i prirode u trenutku kada je fokus čovjeka gotovo isključivo na preživljavanju i oporavku. Potom ćemo se prisjetiti da ne možemo postati ono što ne možemo zamisliti, te da zato sanjanje o održivoj budućnosti i životu u snažnoj zajednici otpornoj na katastrofe nije privilegija dokonih i idealista, već nasušna potreba za vizijom budućnosti dostojne čovjeka.

Sugovornici:

Draženom Šimleša (ZMAG – Zelena mreža aktivističkih grupa, Institut Ivo Pilar)

Goran Andlar (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Roman Ozimec (Institut Ruđer Bošković)

Vesna Grgić (Zeleni odred)

Moderatorica razgovora:

Ivana Kordić (SLOGA)

O seriji razgovora:

Serija razgovora ‘Nakon potresa: iskustva, saznanja i perspektive’ za cilj ima poticanje šire i inkluzivnije javne rasprave o posljedicama potresa na području Sisačko-moslavačke županije. U raspravu želimo uključiti stručnjake i aktiviste različitih profila, iskustva, praksi i stavova koji se – najšire rečeno – bave prostorom, društvom, prirodnim okruženjem i kulturnim nasljeđem potresom pogođenog područja: arhitekt_ice, urbanist_ice, povjesničar_ke umjetnosti, kulturne antroplog_inje i etnolog_inje, sociolog_inje, ekolog_inje i dr. Detektiranjem akutnih problema nastalih potresom i razmatranjem budućih scenarija zajedničkog oporavka, propitujemo postojeća i otvaramo moguća nova polazišta i pristupe rješavanju krizne situacije. Postojanje različitih perspektiva i otvaranje šireg horizonta mogućih rješenja vidimo kao osnovu formiranja javnog diskursa o sveobuhvatnom potencijalu zacijeljenja.

Pored pružanja uvida u aktualne i nadolazeće probleme prisutne u zajednicama zahvaćenima potresom iz niza stručnih rakursa, želja nam je da se kroz dijeljena iskustva, znanja i otvaranje novih perspektiva približimo interesima šire publike, da povežemo stručnjake i da, u konačnici, zaključcima ovih rasprava utječemo na rješavanje praktičnih problema unutar zajednica, ali i na buduće poteze upravljačkih struktura.

Javni razgovori odvijaju se u organizaciji Gradske galerije Striegl iz Siska i Sloge – Platforme samoorganiziranih volonterki i volontera.

Održavaju se u dvotjednom ritmu, četvrtkom s početkom u 18,00 sati.
Obzirom na trenutno stanje i u skladu s epidemiološkim mjerama, a i kako bismo program učinili dostupniji široj publici, svi razgovori održavat će se online putem platforme Zoom i biti emitirani na društvenim mrežama te u programu Radio Siska.

O Slozi:

Sloga je neformalna platforma koju čine samoorganizirane volonterke i volonteri aktivni u pružanju izravne i uzajamne podrške i pomoći zajednicama na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije. Sloga je aktivna u prikupljanju donacija, nabavi privremenih smještajnih jedinica, organiziranju distribucije pomoći i usluga za ljude i životinje, radu na procjeni uporabljivosti građevina, radu s medijima, IT podršci, prijavi govora mržnje i diskriminacije te očuvanju kulturne baštine.

O Gradskoj galeriji Striegl:

Gradska galerija Striegl je javna gradska ustanova koja obavlja muzejsko – galerijsku djelatnost. Osnovao ju je Grad Sisak 2004. godine.

Galerija je dobila naziv po Slavi Strieglu, sisačkom akademskom umjetniku.

Djelatnost galerije obuhvaća sistematsko prikupljanje, čuvanje, stručno i znanstveno obrađivanje i izlaganje predmeta moderne i suvremene umjetnosti; organiziranje povremenih izložbi; provođenje diskurzivnih i medijacijskih programa;

organiziranje predavanja, tečajeva, simpozija ili seminara; izdavanje stručnih i znanstvenih publikacija, kataloga, grafičkih mapa, audiovizualnih i drugih izdanja u okviru galerijske djelatnosti; sistematsko praćenje, stimuliranje, promoviranje i izlaganje novih oblika umjetničkog izražavanja te kreiranje i osmišljavanje vlastite programske produkcije.