You are currently viewing Javni poziv – Unapređenje turističke ponude SMŽ” za 2021. godinu

Javni poziv – Unapređenje turističke ponude SMŽ” za 2021. godinu

Sisačko-moslavačke županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po Projektu „Unapređenje turističke ponude Sisačko-moslavačke županije“ za 2021. godinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge; seljačka domaćinstva/OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičke osobe – privatni iznajmljivači koji su registrirani na području Sisačko-moslavačke županije i čiji se programi provode na području Sisačko-moslavačke županije.

Projekt i Upute za prijavitelje na javni poziv dostupni su na web-stranici Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr).

Više informacija:https://www.smz.hr/natjecaji/105-gospodarstvo-regionalni-razvoj-i-fondovi-eu/8478-javni-poziv-unapredenje-turisticke-ponude-smz-za-2021-godinu

 

 

 

Sufinanciranje turističkih projekata s područja Sisačko-moslavačke
županije koji imaju za posljedicu proširenje i unapređenje postojeće
turističke ponude Sisačko-moslavačke županije i daljnji razvoj turizma
kao dohodovne gospodarske grane