You are currently viewing Izrada novog promotivnog turističkog filma grada Siska

Izrada novog promotivnog turističkog filma grada Siska

Tema novog projekta TZG Siska je izrada promotivnog filma koji je od izuzetne važnosti u kontekstu valorizacije grada Siska kao turističke destinacije. Upravo se ovim promotivnim videom želi predstaviti našu bogata kulturno-povijesna baština te prirodne ljepote koje će biti prikazane kroz niz prirodnih i kulturnih lokaliteta s ciljem razvoja i promocije autentične i turistički privlačne destinacije. Projekt je financiran od strene Grada Siska u sklopu Poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2022. godinu