You are currently viewing I. I II. ODABIR PASTUHA HRVATSKOG POSAVCA

I. I II. ODABIR PASTUHA HRVATSKOG POSAVCA

U subotu 25. i nedjelju 26. ožujka 2023. u Topolovcu kraj Siska održati će se prvi i drugi odabir pastuha hrvatskog posavca (licenciranje). Hrvatski posavac izvorna je i zaštićena hrvatska pasmina konja. U skladu s uzgojnim programom i s ciljem očuvanja pasmine, jednom godišnje provodi se licenciranje pastuha radi odabira najkvalitetnijih grla za novu pripusnu sezonu.