You are currently viewing Humanitarni koncert „U srcu s Nikom pomažemo Darku“

Humanitarni koncert „U srcu s Nikom pomažemo Darku“

Radosni koncert pod nazivom „U srcu s Nikom pomažemo Darku“ održati će se u srijedu, 4. ožujka 2020. godine, s početkom u 18:30 sati u dvorani Miroslava Miletića Glazbene škole Frana Lhotke, Sisak. Koncert je humanitarnog karaktera i ove će godine na koncertu sudjelovati učenici osnovne i srednje glazbene škole Frana Lhotke u manjim ili većim komornim sastavima, instrumentalnim ili vokalno-instrumentalnim.

Ove godine putem novčanih priloga pomaže se teško bolesnom mladiću Darku, a na preporuku Centra za socijalnu skrb u Sisku.

Niko Krivošić je dječak koji je preminuo 13.10.2010. godine u dobi od 8 godina od teške bolesti. U svom kratkom životu uspio je u Osnovnoj školi 22. lipnja Sisak doći do 3. razreda osnovne, a u Glazbenoj školi Frana Lhotke do 2. razreda gitare. Sanja Krivošić je njegova majka, ujedno i profesorica klavira u Glazbenoj školi Frana Lhotke, koja je došla na ideju da se svake školske godine u mjesecu ožujku održi koncert učenika Glazbene škole Frana Lhotke, na kojem će oni svirati zajedno u raznim ansamblima, a ujedno je i humanitarni je jer se prikupljeni dobrovoljni prilozi predaju djetetu kome je koncert i priređen, a koje je u potrebi. Ove godine to je dječak Darko, kojeg je preporučio kao svog korisnika Centar za socijalnu skrb iz Siska. Koncert se organizira u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći uz dozvolu Ureda državne uprave SMŽ. Njegov naziv je ,,U srcu s Nikom pomažemo Darku“.