You are currently viewing Građani, čiji domovi su pretrpjeli štetu u potresu, neće plaćati odvoz otpada i račune za vodu za siječanj, veljaču i ožujak

Građani, čiji domovi su pretrpjeli štetu u potresu, neće plaćati odvoz otpada i račune za vodu za siječanj, veljaču i ožujak

Grad Sisak oslobađa sve građane, čiji domovi su pretrpjeli štetu u potresu, obveze plaćanja računa Gospodarenja otpadom Sisak i Sisačkog vodovoda za siječanj, veljaču i ožujak.

Svi računi za navedeno razdoblje bit će otpisani, neovisno jesu li vlasnici već odjavili priključak i odvoz otpada ili ne, a svi oni koji još nemaju oznaku na oštećenim objektima, oslobodit će se naknadno. Prispjele račune za navedene kategorije domova nije potrebno platiti.

Podsjećamo da se niti komunalna naknada ne plaća za iste kategorije do daljnjega.