You are currently viewing Grad Sisak poduzetnike oslobađa plaćanja komunalija i najamnine

Grad Sisak poduzetnike oslobađa plaćanja komunalija i najamnine

Grad Sisak donio je odluku kako će svi koji obavljaju uslužne djelatnosti i kojima je sada Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad, biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade i odvoza otpada, a oni koji rade u prostoru koji je u vlasništvu Grada Siska bit će oslobođeni i od plaćanja zakupnine.

ODLUKA o obustavi naplate komunalne naknade, odvoza otpada i zakupnine
Članak 1.
Za sve tvrtke i obrte na području Grada Siska, koji obavljaju djelatnosti obuhvaćene Odlukom o mjeramaograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, obustavlja se naplata:
• komunalne naknade;
• naknade za prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada;
• zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Siska;
• zakupnine za korištenje javnih površina.
Članak 2.
Obustava vrijedi od 1. ožujka 2020. do dana trajanja zabrane obavljanja djelatnosti.

Kako je istaknula gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, u Gradu Sisku, gradskim ustanovama i trgovačkim društvima je obustavljeno plaćanje svega što se ne odnosi na hladni pogon, nema novih zaduživanja, smanjeni su rashodi kako bi se što spremnije dočekale financijske posljedice novonastalog stanja.