You are currently viewing Gospođica Julija, GK Vinkovci i HNK Osijek

Gospođica Julija, GK Vinkovci i HNK Osijek

Prosinac ćemo dramski začiniti djelom najpoznatijeg švedskog autora, književnika, slikara i fotografa za kojeg kažu da je jedan od tvoraca modernoga kazališta, Augustom Strindbergom i njegovom Gospođicom Julijom.
Predstava “Gospođica Julija” održat će se u petak, 4.12.2020. godine u 20 sati u Kazalištu 21.