You are currently viewing Donešen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe

Donešen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe

Obavještavamo Vas kako je dana 23. rujna 2020. donesen Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 105/20) te da je isti dana 25. rujna 2020. objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta i u Narodnim novinama.

U nastavku dostavljamo poveznice na kojima je dostupan predmetni Pravilnik:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_09_105_1964.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_09_105_1964.html

U skladu s predmetnim Pravilnikom, uskoro će se izvršiti obračun za preostala dva obroka godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe pružateljima ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u sustavu eVisitor