You are currently viewing Besplatni obroci građanima Siska, Petrinje i Gline

Besplatni obroci građanima Siska, Petrinje i Gline

Udruga “Chefs club Croatia” iz Splita u suradnji sa udrugom “Dobro Dobrim” iz Zagreba, ugostiteljskim objektom “Bjekić” iz Petrinje i brojnim volonterima iz Istre, Zagreba i Banije koji su pružili nesebičnu logističku podršku u nabavi namirnica i organizaciji ovog događaja, kuha i dijeli besplatne obroke građanima Siska, Petrinje i Gline dana 29.12.2021.
I ovom prilikom se odazvao veliki broj privatnih donatora koji su svojim donacijama htjeli pokazati koliko smo složni u kriznim situacijama i koliko smo i danas svi ujedinjeni u misiji pomaganja ljudima u potrebi bilo gdje na području naše domovine.
Topli napitci i besplatni obroci dijelit će se 29.12.2021. od 13.00 sati na lokacijama:
1. U Sisku, na korzu kod sata
2. U Petrinji, kontejnersko naselje “Centar novog života” (Sajmište)
3. U Glini- park-centar