You are currently viewing Božićni koncert “Preveliku radost navješćujem vama…”

Božićni koncert “Preveliku radost navješćujem vama…”

Božićni koncert “Preveliku radost navješćujem vama…” održat će se u crkvi Svetog Kvirina u Sisku u srijedu, 29. prosinca u 18,30 sati, iza mise. Nastupaju Vokalni ansambl Lipe, Ženska klapa Lađarice, Muška klapa Kolapjani te Vokalisti svetog Josipa “Velika Gorica”.