You are currently viewing 4. (četvrti) po redu 2CV THREE RIVERS RAID 2022.

4. (četvrti) po redu 2CV THREE RIVERS RAID 2022.

Najavljujemo 4. (četvrti) po redu 2CV THREE RIVERS RAID 2022.
Kao i do sada, Raid će se voziti uz tri rijeke, a ovog puta to su Sava, Odra i Kupa. Ukupna trasa Raida iznosi oko 100 kilometara, od kojih je do 10 kilometara makadamske ceste. Oni koji su već bili, znaju da je ovaj Raid, osim avanturističkog, i edukativnog karaktera te će se moći puno vidjeti i naučiti o bogatoj tradiciji i kulturnoj baštini ovog kraja. A za dobru zabavu pobrinut će se naš, sada već tradicionalni, 3RR blues bend!
Kroz tri dana trajanja ove manifestacije, sudionici međunarodnog 2CV THREE RIVERS RAIDA će se upoznati na poseban način s kulturno-povijesnom baštinom Sisačko-moslavačke županije. Polazna točka je Sisak-grad na tri rijeke, a trasa ovog puta obuhvaća prostor između i pored rijeka Kupe, Save i Odre gdje se sudionici upoznaju sa životom i običajima ljudi na navedenim rijekama. S druge strane žitelji ovog kraja imaju priliku upoznati sudionike i njihova vozila, druge kulture i običaje odakle dolaze.