You are currently viewing 12. plovidba niz rijeku Kupu od Karlovca do Siska

12. plovidba niz rijeku Kupu od Karlovca do Siska

Esperantska društva Sisak i Petrinja te Klub nordijskog hodanja Varaždin organiziraju 12. plovidbu niz rijeku Kupu, od Karlovca do Siska. Povidba traje 5 dana i organizira se u 5 dionica.

Start plovidbe je 1.kolovoza, u Karlovcu i plovi se do Šišljavića, gdje je noćenje, drugog dana plovi se do Pokupskog. Trećeg dana plovidba završava u Letovaniću, četvrtog u Petrinji i konačno, petog i posljednjeg dana plovidbe u Sisku.

Naknada za plovidbu iznosi 400 kuna, a u cijenu je uključenprijevoz sudionika i opreme iz Siska i Petrinje u Karlovac, plovidba čamcima sa vanbrodskim motorima niz Kupu od Karlovca do Siska, oko 135 riječnih kilometara, kampiranje na 5 lokacija, kupanje na preko 10 pješčanih plaža, rekreativno košenje trave, tri obroka dnevno, razgledanje Karlovca i Petrinje, tečaj esperanta, nordijsko hodanje, kulturno-zabavni program i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja tijekom plovidbe.

Vlasnici brodica s vanbrodskim motorom imaju popust 100 posto, a članovi društava i kluba, imaju popust od 50 posto. Sudionici plovidbe trebaju minimalno imati vlastiti šator, vreću za spavanje, opremu za kupanje, pribor za jelo i dokumente.

Prijave se primaju do 28.srpnja, na e-adresu: esperanto.sisak@gmail.com nakon čega će svi prijavljeni na mail adrese dobiti kompletan program 12. plovidbe niz Kupu.