You are currently viewing Završna konferencija CLIKIS projekta – Klimatski i energetski učinkovite kuhinje u školama

Završna konferencija CLIKIS projekta – Klimatski i energetski učinkovite kuhinje u školama

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže na završnoj konferenciji CLIKIS projekta – Klimatski i energetski učinkovite kuhinje u školama, u petak, 4. studenog 2022., u trajanju od 10,00 – 16,00 h, u prostoru Gradska galerija Striegl
Provodi se na području Hrvatske, Estonije i Njemačke. U projekt je u Hrvatskoj uključeno 9 osnovnih škola grada Siska.
Partner na projektu je Grad Sisak.
Clikis Network CLIKIS konferencija – Klimatski i energetski učinkovite kuhinje u školama.