You are currently viewing Za blagdan Svih svetih posebna regulacija prometa i posebne autobusne linije bez naplate

Za blagdan Svih svetih posebna regulacija prometa i posebne autobusne linije bez naplate

Povodom blagdana Svih svetih u petak, 1. studenoga 2019. godine u vremenu od 7.00 do 20 sati uspostavlja se privremena regulacija prometa na način da Aleja narodnih heroja i dio Ulice Ante Kovačića od raskrižja sa Strossmayerovom do raskrižja sa Školskom ulicom postaje jednosmjerna iz smjera Strossmayerove prema Školskoj ulici desnim prometnim trakom, a lijevi prometni trak postaje parkirni trak za uzdužno ulično parkiranje. Za sav promet zatvara se dio Ulice Antuna Grahovara od raskrižja s Alejom narodnih heroja do samog groblja, a ulazak i izlazak na parkiralište kod groblja osiguran je s prilaza do Metalurškog fakulteta. Pristupi Aleji narodnih heroja iz Ulica Jure Kaštelana, Augusta Šenoe, A.G. Matoša i južnog djela ulice Antuna Grahovara ostaju dvosmjerni te se u zoni raskrižja s Alejom narodnih heroja i A. Kovačića označavaju znakom s obaveznim smjerom kretanja vozila prema raskrižju sa Školskom ulicom. Obilazni pravac za vozila što dolaze iz smjera Capraga Ulicom A. Kovačića je kroz Školsku ulicu.

U petak, 01.studenog 2019.g., sve autobusne linije Auto prometa Sisak prometovat će prema redu vožnje kao nedjeljom.
Promet Alejom narodnih heroja od križanja sa Strossmayerovom i dijelom Ulice Ante Kovačića do križanja sa Školskom bit će posebnom regulacijom prometa određen kao jednosmjeran u pravcu Željezare u vremenu od 7,00 do 20,00sati.

Uvode se 2 izvanredne linije bez naplate i to:
-na relaciji AUTOBUSNI KOLODVOR SISAK – GROBLJE VIKTOROVAC – ŠKOLSKA ULICA – HEFELEOVA – TRŽNICA KONTROBA – GIMNAZIJA – AUTOBUSNI KOLODVOR SISAK, koja će prometovati od 08,45 do 18,45 h svakih 30 minuta.
-na relaciji ŽELJEZARA – NASELJE – GROBLJE VIKTOROVAC – ŠKOLSKA ULICA – NASELJE – ŽELJEZARA, koja će prometovati od 08,45 do 18,45 svakih 30 minuta.

Gradska linija br.1 i dodatne 2 izvaredne linije će kroz Aleju narodnih heroja u vrijeme posebne regulacije prometovati samo u smjeru prema Željezari i putnici će u tom smjeru moći koristiti desno stajalište kod groblja kako za dolazak (sa sve 3 linije) tako i za povratak prema centru grada ili Naselju – Željezari izvanrednim linijama.

Gradska linija br.3 će, dok traje posebna regulacija u smjeru iz Željezare prometovati obilazno Školskom ulicom, u kojoj će biti smješteno privremeno autobusno stajalište uz Inino parkiralište preko puta Plodina.

Putnici u vrijeme posebne regulacije prometa neće moći koristiti stajališta u Ulici Ante Kovačića i Aleji narodnih heroja u smjeru iz Željezare prema Sisku.