You are currently viewing Upoznajte rimsku Sisciju putem aplikacije Google Arts & Culture

Upoznajte rimsku Sisciju putem aplikacije Google Arts & Culture

Riječ je o stvarno odličnoj Googleovoj aplikaciji putem koje je moguće pregledavati umjetnine, artefakte te otkrivati brojnu kulturnu baštinu u više od dvije tisuća muzeja diljem svijeta, arhiva i organizacija koje su sklopile partnerstvo s Googleovim kulturnim institutom…

Više o rimskoj Sisciji pogledajte na aplikaciji

Grad Sisak uvršten je na kulturnu turističku rutu “Putevima rimskih careva i dunavski put vina”, zahvaljujući svojoj antičkoj povijesti i i činjenici da je rimska Siscia nekoć bila središte jedne od rimskih provincija. Upravo je kroz projekt rute otvoren profil na Google Arts and Culture Platformi.

Europska kulturna ruta Putevima rimskih careva i dunavska vinska ruta, sa svojim smjerovima Dunav i Ilirik, proteže se kroz osam europskih zemalja – Hrvatsku, Mađarsku, Srbiju, Bugarsku, Rumunjsku, Albaniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. To je mreža odredišta, stvorena oko pojedinačnih arheoloških nalazišta, lokacija, mjesta i zgrada, koji su spomenici vodstvu rimskih careva u kasnoj antici. Ruta je certificirana kao Europska kulturna ruta od strane Europskog instituta za kulturne rute (EICR).