You are currently viewing Testiranje na SARS-CoV 2 u Sisku

Testiranje na SARS-CoV 2 u Sisku

Brzi antigeni test na SARS-CoV 2 virus radi se svaki radni dan od 9.00 do 10.00 sati u kontejneru iza bazena u Sisku.
Test se može napraviti na uputnicu, ili na osobni zahtjev uz plaćanje. Cijena je 125.00 kn.
Nalazi su gotovi isti dan i šalju se liječniku koji je uputnicu poslao, na e-mail pacijenta (u koliko želi), ili se osobno podižu na istom mjestu u 11 sati.
🩸Zavod za javno zdravstvo obavlja i serološko testiranje na SARS-CoV 2 virus.
Kvalitativnim brzim imunokromatografskim testom određujemo prisutnost IgM i IgG protutijela.
Cijena testa je 170.00 kn.
Za test se potrebno naručiti na broj 044 815 109