You are currently viewing Terenska nastava slovenskih studenata u sklopu konferencije za ruralni turizam Sisačko-moslavačkoj županiji

Terenska nastava slovenskih studenata u sklopu konferencije za ruralni turizam Sisačko-moslavačkoj županiji

U sklopu 2. međunarodne znanstveno-stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma 2021. pod nazivom Održivi i odgovorni razvoj ruralnog područja koja će se u organizaciji Vimal akademije i Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije održati u Sisku 24. studenoga 2021. godine, Sisačko-moslavačku županiju su u petak 5. studenoga 2021. godine posjetili studenti Fakulteta za turizam Sveučilišta u Mariboru.

Budući da su bili zainteresirani za potresom pogođena područja županije i za industrijsku baštinu –  studenti su, uz pratnju profesora dr.sc. Marka Košćaka, dr.sc. Marka Jurakića  i prof. Barbare Pavlakovič obišli  Holandsku kuću u Sisku gdje im je direktorica TZ Sisačko-moslavačke županije Ingrid Padjen Đurić predstavila turističku ponudu županije, a direktorica TZG Siska Mirjana Lahovsky Žličarić turističku ponudu grada Siska, potom je ravnatelj Muzeja Sisak Vlatko Čakširan održao predavanje o industrijskoj baštini, a ravnateljica Gradske galerije Striegl Alma Trauber o projektu gradskih murala Re:Think.

Studente je dalje, gradom Petrinjom provela i predstavila planove za razvoj turizma direktorica TZG Petrinje Ivanka Držaj, potom su obišli seosko domaćinstvo Korablja Tišinić u Petrinji, Capriccia centar u Nebojanu i Lončarstvo Val u Petrinji.

Studenti imaju obvezu pisanja projekata od svega viđenog, a i ti će radovi, uz ostale, biti uvršteni u znanstvenu monografiju koju će izdati Sveučilište u Mariboru na temu upravo Sisačko-moslavačke županije, kao poseban doprinos znanstvenika samoj konferenciji i svima koji se bave ruralnim turizmom na ovom području.