You are currently viewing Snimanje berbe grožđa u vinogradima OPG Pranjić

Snimanje berbe grožđa u vinogradima OPG Pranjić

Kako bi što bolje prezentirali turističku ponudu grada Siska, danas smo snimali berbu grožđa u vinogradima OPG Pranjić, Vinarija Marinčić u Jazveniku.Izrada promotivnog filma koji je od izuzetne važnosti u kontekstu valorizacije grada Siska kao turističke destinacije. Upravo se ovim promotivnim videom želi predstaviti našu bogata kulturno-povijesna baština te prirodne ljepote koje će biti prikazane kroz niz prirodnih i kulturnih lokaliteta s ciljem razvoja i promocije autentične i turistički privlačne destinacije. Projekt je financiran od strene Grada Siska u sklopu Poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2022. godinu