You are currently viewing S primjenom kreće mjera potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID – 19)!!!

S primjenom kreće mjera potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID – 19)!!!

Donešen je paket mjera za pomoć hrvatskom gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa s glavnim ciljem očuvanja likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenikaPrva mjera koja je detaljnije predstavljena jest Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID – 19) koja kreće s primjenom od 23.03.2020.

Prihvatljivi prijavitelji su poslodavci iz sektora:

 1. djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
 2. prijevoza i skladištenja,
 3. radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj,
 4. poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
 5. i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Razdoblje i trajanje potpore smatra se od 1. ožujka 2020. godine na dalje, a najduže do tri mjeseca, a visina subvencije može iznositi do 3.250 kuna mjesečno po radniku.

Važno:

Ukoliko se prijavljujete u kategoriji 4. jer je vaša djelatnosti obustavljena Odlukom nacionalnog stožera civilne zaštite od 19.03. (ovdje), visina subvencije plaće za ožujak je srazmjerna periodu u kojem radnici nisu radili prema Odluci.

Ukoliko ste odlukom Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini prestali raditi i prije, svakako priložite tu odluku.

Uvjet prijave za Kategoriju 5. jest kriterij o padu prihoda od minimalno 20%

Više o samoj mjeri pronađite na sljedećoj poveznici: POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA (COVID – 19)

Potrebno je ispuniti i dostaviti sljedeće obrasce:

 1. Obrazac zahtjev – potpore za očuvanje radnih mjesta (COVID – 19)
 2. Tablica – Popis radnika za koje se traži potpora (COVID – 19)
 3. Tablica – Popis radnika po mjerama APZ (COVID – 19)
 4. Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenjem potpore (COVID – 19)
 5. Dokaz o barem jednom razlogu zbog kojih tražite potporu za očuvanje radnih mjesta.

Razlozima se smatraju: pad prometa, otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl., otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl., nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Ovisno spadate li u kategoriju 4. ili 5., potrebno je dostaviti:

 1. Presliku Odluke Stožera civilne zaštite na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini  (dostavlja samo prihvatljivi prijavitelj u kategoriji 4.). Odluka  nacionalnog stožera je dostupna ovdje
 2. Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina i drugo (dostavlja samo prihvatljivi prijavitelj u kategoriji 5.)

Obrazloženje pada prihoda: Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. Prihvatljiv je pad veći od 20%.

Zahtjev za korištenje mjere biti će moguće podnijeti od ponedjeljka 23. ožujka 2020. na sljedeći način:

–       on-line prijavom ili e-mailom na adresu pisarnice Regionalnog centra/Područnog ureda HZZ-a županije u kojoj je registrirana tvrtka;

–       u slučaju da ne možete digitalnim kanalima, možete predati osobno u nadležni HZZ-ov Regionalni ili Područni ured.

Više o mjeri kao i česta pitanja i odgovore pronađite ovdje